Polityka prywatności i plików cookies w Wypożyczalni Samochodów Speed Up

1. Postanowienie wstępne

Adrian Borkowy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Speed Up – wypożyczalnia samochodów Adrian Borkowy z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-705) przy ul. Antoniego Nowary 1A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze; NIP: 6412511003, email: biuro@speeduprent.pl, zwany dalej  „Wypożyczalnią Samochodów Speed Up, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

2. Definicje

Pojęcia używane w Polityce oznaczają:

 1. „Użytkownik”– internauta odwiedzający stronę internetową lub jej podstrony.
 2. RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dane osobowe

3.  Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Adrian Borkowy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Speed Up – wypożyczalnia samochodów Adrian Borkowy, którego szczegółowe dane zawarto w § 1 Polityki, zwany dalej „Wypożyczalnią Samochodów Speed Up” lub „Administratorem”.

4. Jakie dane przetwarza Administrator 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podawane przez niego:
 2. w wiadomości e-mail skierowanej do Wypożyczalni Samochodów Speed Up lub telefonicznie w celu skontaktowania się ze Wypożyczalnią samochodową za pośrednictwem adresu e-mail, formularza kontaktowego lub nr telefonu wskazanych na stronie internetowej Wypożyczalni Samochodów Speed Up.
 3. Podanie danych osobowych w każdym z powyżej wymienionych przypadków jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wypożyczalnia Samochodów Speed Up działa na podstawie przepisów prawa, które nakazują pobranie określonych danych osobowych np. w przypadku wystawiania przedsiębiorcom faktur VAT. Niepodanie danych uniemożliwia złożenie zamówienia na usługi oferowane na stronie Wypożyczalni Samochodów Speed Up, otrzymanie przez Użytkownika odpowiedzi na zadane pytanie, czy złożenie rezerwacji.

5.  Zabezpieczenia danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownik Administrator przetwarza w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim w RODO.
 2. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną do Wypożyczalni Samochodów Speed Up.

6.  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez Wypożyczalnię Samochodów Speed Up

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 1. niezbędnym do zrealizowania zamówienia na usługę złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego wskazanych na stronie www Wypożyczalni Samochodów Speed Up, w tym dostarczenia zamówionego towaru, a zatem w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży usłu oferowanych przez Wypożyczalnię Samochodów Speed Up – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. wystawienia faktury VAT czy dokonania rozliczeń podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązania sprawy przedstawionej e-mailem lub telefonicznie, jak również podejmowania kontaktu w ramach współpracy w ramach świadczonych usług, czy dochodzenia należności Administratora przed sądem czy w drodze egzekucji komorniczej, gdyby okazało się to konieczne, które to cele są prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 3. statystycznych oraz archiwizacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) RODO.

7. Odbiorcy danych

 1. Wypożyczalnia Samochodów Speed Up może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 28 RODO, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator informuje, że odbiorcami przetwarzanych przez Wypożyczalnię Samochodów Speed Up danych osobowych mogą być: podmioty zapewniające hosting (przechowywanie) strony internetowej, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie internetowej, biuro rachunkowo – księgowe, Poczta Polska, firmy kurierskie, firmy spedycyjne i transportowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne oraz ubezpieczalnie.
 2. Wypożyczalnia Samochodów Speed Up nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

8. Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe Użytkownikóww związku ze złożonymi zamówieniami w Wypożyczalni Samochodów Speed Up (zawartymi umowami sprzedaży usług), będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów, w tym z tytułu rękojmi, lub do czasu upływu okresów
 2. przedawnienia wynikających z prawa podatkowego (zależy co nastąpi później). Dane osobowe Użytkownika, przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Wypożyczalnią Samochodów Speed Up, będą przetwarzane przez czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy, ewentualnie, gdyby dane te były wykorzystywane przez Administratora do dochodzenia roszczeń lub obrony swoich praw –wówczas do czasu upływu przedawnienia roszczenia.

9. Prawa przysługujące Użytkownikom

 1. Użytkownik ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. do poprawienia (sprostowania) swoich danych osobowych,
  3. do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) danych osobowych,
  4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. do przenoszenia swoich danych, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wypożyczalni Samochodów Speed Up,
 2. Jeżeli Wypożyczalnia Samochodów Speed Up przetwarza dane osobowe Użytkownika w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Użytkownik w sprzeciwie musi zatem wskazać dlaczego (z jakiego powodu) wnosi sprzeciw.
 3. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1 – 2, należy skontaktować się z Wypożyczalnią Samochodów Speed Up przez adres pocztowy lub e-mailowy, wskazany w § 1 Polityki.
 4. W razie dopuszczenia się naruszenia przez Administratora lub przetwarzania danych niezgodnie z zasadami ochrony danych osobowych Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)

10. Pliki cookies – Czym są pliki cookies i dlaczego są stosowane

 1. Wypożyczalnia Samochodów Speed Up wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies mogą być odczytywane przez Wypożyczalnię Samochodów Speed Up.
 2. Wypożyczalnia Samochodów Speed Up przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Wypożyczalni Samochodów Speed Up  przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze strony Wypożyczalni Samochodów Speed Up, a także w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Wypożyczalni Samochodów Speed Up.
 • 11 Jak usunąć pliki cookies?
 1. Wypożyczalnia Samochodów Speed Up informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki cookies mogą być także usunięte przez Użytkownika po ich zapisaniu przez Wypożyczalnię Samochodów Speed Up, poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
InternetExplorer:http://support.microsoft.com/kb/278835/pl Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

12. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze strony Wypożyczalni Samochodów Speed Up

Wypożyczalnia Samochodów Speed Up informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

13. Google Analytics

 1. Wypożyczalnia Samochodów Speed Up korzysta z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
 2. Google Analytics używa plików cookies w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Wypożyczalni Samochodów Speed Up. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony internetowej Wypożyczalni Samochodów Speed Up przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez Google na serwerach na całym świecie, zgodnie z informacją podaną przez Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=pl. Tym samym może dochodzić do przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.Więcej informacji na temat krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem: https://giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl. Dane mogą zatem zostać przekazane np. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl. Google gwarantuje taki sam stopień zabezpieczenia danych we wszystkich centrach serwerowych na świecie, gdzie przechowywane są dane.
 3. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony internetowej Wypożyczalni Samochodowej Speed Up przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

14. Informacje w logach systemowych

Informacje, które są zawierane w logach systemowych (tj. adres IP, domena, typ przeglądarki) w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Wypożyczalnię Samochodów Speed Up jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

15. Polityka prywatności

Polityka prywatności znajduje się na stronie serwisu pod adresem www.speeduprent.pl oraz w siedzibie Administratora.

 • Pełna oferta